terörist için Türkçe-Almanca çeviriler:

Terrorist · terroristisch · Terroristin · Terroranschlag · Terrorgruppe · diğer çevirileri

terörist Terrorist

Bu çocuğun babası bir terörist.

Sein Vater ist ein Terrorist.

Terörist değiliz, yok.

Nein, keine Terroristen.

Danny bir terörist değil.

Danny ist kein Terrorist.

terörist terroristisch

Ama ilk başta, bu terörist saldırıları bitmeli.

Aber zuerst müssen diese terroristischen Angriffe aufhören.

Al Zahrani, Suudi elçiliğinin dışında, bir terörist hücresini yönetiyor.

Al Zahrani leitet eine terroristische Zelle aus der saudischen Botschaft heraus.

The USS Cole, Aden limanında yakıt ikmali yaparken saldırıya uğradı. Bu bir terörist eylemiydi. Bu korkakça ve alçakça bir eylemdi.

Die USS Cole während des Auftanken im Hafen von Aden angegriffen ein terroristischer Akt eine abscheuliche und feige Tat..

terörist Terroristin

O bir terörist değil.

Sie ist keine Terroristin.

Gwen Cooper bir terörist değil.

Gwen Cooper ist keine Terroristin.

Sen bir terörist misin?

Bist du eine Terroristin?

terörist Terroranschlag

Seyit Ali bir terörist saldırının başında.

Said Ali hat einen Terroranschlag geplant.

Beş yıl önce, Kaznia Cumhuriyeti'nde bir terörist saldırısı olmuştu.

Vor fünf Stunden gab es einen Terroranschlag in der Republik Kaznia.

terörist Terrorgruppe

Washington D.C. bir terörist grup tarafından saldırıya uğradı.

Washington D.C. wurde von einer Terrorgruppe angegriffen. Sir?

Terörist grup, Akronim adıyla biliniyor.

Die Terrorgruppe bekannt als Akronym.