tercüme için Türkçe-Almanca çeviriler:

übersetzen · Übersetzungen, Übersetzung · diğer çevirileri

tercüme übersetzen

Ayrıca bazı çok eski sürgün etme olaylarını tercüme ediyorum.

Ich habe auch einige sehr alte Austreibungen übersetzt.

Tercüme et Doktor.

Übersetzen Sie, Doktor.

Haydi, tercüme et!

Los, übersetzen Sie!

tercüme Übersetzungen, Übersetzung

Tercüme için teşekkür ederim, Bay Garibaldi.

Danke für die Übersetzung, Mr. GaribaIdi.

Tercüme edeyim, nalları dikmek üzere.

Übersetzung sie nippelt gerade ab. Damon.