terim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Begriff · Ausdrucke, Ausdruck · Bezeichnung · Fachbegriff · Terminologie · wort · diğer çevirileri

terim Begriff

Basit arkeolojik terimlerle açıklayacak olursam bu çok, çok eski bir hikâye.

In einfachen archäologischen Begriffen, es ist eine sehr, sehr alte Geschichte.

Ben "etkileşimli öğretici" terimini tercih ediyorum.

Ich bevorzuge den Begriff "interaktiver Literaturist". Richtig.

Muhbir terimini tercih ederim.

Ich bevorzuge den Begriff "Informant".

terim Ausdrucke, Ausdruck

Suçlamak oldukça olumsuz bir terim.

Beschuldigen ist ein sehr negativer Ausdruck.

Paralı asker mi? "Maceracı kapitalist" terimini tercih ederim.

Söldner? Ich höre lieber den Ausdruck: Abenteuerlustiger Kapitalist.

Tıbbi bir terim falan bu?

Ist das ein medizinischer Ausdruck?

terim Bezeichnung

Psikolog Carl Jung bunun için farklı bir terim kullanmıştı.

Der Psychologe Carl Jung hatte eine andere Bezeichnung dafür.

Resmi terim askerî hizmetlidir ama Anladım.

"Soldatendiener" war die offizielle Bezeichnung, aber

UXO, patlamamış cephaneler için orduda kullanılan bir terim.

UXO ist die militärische Bezeichnung für einen Blindgänger.

terim Fachbegriff

Ve galiba teknik terimi "çekiçlenmek.

Ich glaube, der Fachbegriff lautet "hackedicht".

Vajina için kullanılan argo bir terim.

Das ist der Fachbegriff für Vagina.

terim Terminologie

Belki de terimlerin kendileri yeniden incelenmeli.

Vielleicht sollte die Terminologie überarbeitet werden.

terim wort

Zorlamak." Ne çirkin bir terim.

Zwingen" So ein hässliches Wort.