tersine için Türkçe-Almanca çeviriler:

im Gegenteil · umgekehrt · rückwärts · diğer çevirileri

tersine im Gegenteil

Tam tersine, onun uzun ve sefil bir hayat yaşamasını istiyorum.

Im Gegenteil, ich wünsche ihm ein langes, unglückliches Leben.

Hayır, tam tersine, daha fazla katılamazdım.

Nein, im Gegenteil, könnte kaum mehr zustimmen.

Tam tersine, harika bir zaman.

Im Gegenteil, es ist perfekt.

tersine umgekehrt

Herşey tersine, değil mi?

Alles ist umgekehrt, oder?

Scott, manyetik sonranızın polaritesini tersine çevirin.

Mr Scott, Polarität Ihrer Magnetsonde umkehren.

Ama Tusk bu süreci geciktirmek ya da tersine çevirmek istiyor.

Aber Tusk will diese Verschiebung hinauszögern oder umkehren.

tersine rückwärts

Burada her şey tersine işliyor.

Hier läuft alles rückwärts.

Savaş dışında, bir aykırı daima herşeyin tersini yapar.

Außer im Kampf macht ein Abweichler alles rückwärts.