tesis için Türkçe-Almanca çeviriler:

Einrichtung · Anlage · Fabrik · Unterkunft · Resort · wohnen · diğer çevirileri

tesis Einrichtung

Bu tesisi ben yönetiyorum.

Ich leite diese Einrichtung.

Şu an Bobby de ben de, Southland'deki ilk USIDent tesisi açılışını yapacağımız için çok gururluyuz.

Bobby und ich sind so stolz, dass wir die erste USIDent-Einrichtung hier in Southland eröffnen dürfen.

Böyle bir tesis ne kadar hızlı büyüyebilir?

Wie schnell kann man so eine Einrichtung züchten?

tesis Anlage

Bu tesisi boşaltmamız lazım.

Wir müssen diese Anlage evakuieren.

Tesis yok edildi ve vebayı ele geçirmeyi başardım.

Die Anlage wurde zerstört und ich habe das Plaga rausgeschafft.

Peki bu tesis nerede?

Aber wo ist diese Anlage?

tesis Fabrik

Bu bir silah araştırma tesisi.

Es ist Waffen forschungs fabrik

Çavuş Barnes, Hydra'nın tüm parçaları haritada olmayan bir tesise gönderdiğini söyledi.

Sergeant Barnes sagte, Hydra liefert alle Teile an eine Fabrik, die nicht eingezeichnet ist.

Bu wraith tesisleri çok kafa karıştırıcıdır.

Diese Wraith Fabriken sind wirklich verwirrend.

tesis Unterkunft

Doktor Mann'in tesisinde.

Dr. Manns Unterkunft.

Jasoom'lu daha güvenli bir tesise götürülmek zorunda.

Der Jasoomier bekommt eine sicherere Unterkunft.

tesis Resort

Biliyor musun, ortaklarım ve ben az önce bu tesisi satın aldık.

Wissen Sie, mein Partner und ich haben gerade dieses Resort erworben.

tesis wohnen

Orası bir "yardımlı yaşam tesisi".

Es ist ein betreutes Wohnen.