tesisatı

Size bir tahmin belirtmeden önce tesisat boşluğuna bir girmem gerek.

Ich muss erst reinkriechen, bevor ich einen Kostenvoranschlag mache.

Orada tavan var ama tesisat yok.

Da ist eine Decke, aber kein Abfluss.

Tüm sıhhi tesisat ve elektrik planlarını şuradaki kahverengi dolapta tutuyoruz.

Wir verwahren alle Rohrleitungs und Elektrizitäts-spezifikationen in den Schränken da drüben.

Tüm ışıkları yüksek verimli floresanla değiştirmek ve tesisatta su tasarruflu armatür kullanmak.

Alle Lichter durch hoch effiziente Leuchtstoffröhren ersetzen, Wasserspar-Armaturen im ganzen Sanitärbereich

İtfaiye yetkilisi, kötü tesisattan olduğunu söyledi.

Schlechte Verkabelung, hat der Brandinspekteur gesagt.

Neden tesisat yapıyor?

Warum klempnert er?

Ama eğer ciddi bir tesisat sorunuysa

Aber wenn es echte Klempnerarbeit ist,

Ulysses Tamirat ve Tesisat.

Ulysses Klempner und Reparaturen.

Karo, elektrik, tesisat ne istersen, evet

Fliesen, Elektro, Sanitär, was du willst.

Artık köyde su tesisatı var.

Das Dorf hat jetzt fließend Wasser.