tik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Tick · Teak · tic · diğer çevirileri

tik Tick

Sonra aniden tikler geliştirdiler.

Dann, plötzlich, entwickeln sie Ticks.

Üzgünüm ama ben zaten Klik, Pik, Hik, Tik Gaf, Staf, Laf ve Çaf'a üyeyim.

Aber ich bin bereits Abonnent von Click, Pick, Hick, Tick Gaff, Staff, Laugh und Chaff.

Bu bir tik mi?

Ist es ein Tick?

tik Teak

Bu merdivenler tik ağacındandı, değil mi?

Die Treppen waren aus Teak-Holz, oder?

tik tic

Patates tik tak yapıyor.

Die Pommes machen tic-tac.