timsah için Türkçe-Almanca çeviriler:

Krokodile, Krokodil · Alligator · diğer çevirileri

timsah Krokodile, Krokodil

Dikkat et, buralarda gerçek timsah olabilir.

Vorsicht, hier könnten echte Krokodile sein.

Ben bir kaplumbağanın çocuğuyum. Timsahlar büyüttü panterler emzirdi.

Ich bin eine Schnappschildkröte, die Krokodile mit Pantermilch aufzogen.

Şimdi kırmızı timsah klipleri al ve bypassı tamamla.

Nimm die roten Krokodil-Klemmen und setz den Bypass.

timsah Alligator

Üzerinde küçük bir timsah var.

Da ist ein kleiner Alligator drauf.

Bir timsah onu kaptı?

Ein Alligator hat ihn erwischt?

Bilirsin, bazen insanlar, timsahlar, delice şeyler yapabilir.

Weißt du, manchmal tun Menschen Alligatoren verrückte Sachen.