tip için Türkçe-Almanca çeviriler:

Typen, Typ · Tip · Art · diğer çevirileri

Tip

tip Typen, Typ

Tam senin tipin, değil mi?

Sie ist genau Ihr Typ, oder?

Şirin, demode tip.

Süßer, nerdiger Typ.

Sence o Ted'in tipi mi?

Denkst du, Sie ist Teds Typ?

tip Tip

Hey, Tip, nasıl gidiyor?

Hey, Tip, wie läuft's?

Nasıl gidiyor, Tip?

Wie läuft's, Tip?

Bu Doktor Lawrence Tip. Tip Doğurganlık Merkezi'nin başkanı.

Das ist Dr. Lawrence Tip, er leitet das Tip-Reproduktionszentrum.

tip Art

Dağlar, parklar, çöller. Bu tip yerler işte.

Berge, Nationalparks, Wüsten, diese Art Orte.

İri yarı, yumurta kafalı bir tip. kırmızı gözleri ve yeşil sakallıydı.

Eine Art riesiger, eierköpfiger Typ mit roten Augen und grünem Bart.

Bu tip kulüplerde kayıt defteri tutulmaz.

Klubs dieser Art haben keine Mitgliederkartei.