titreşim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Vibrationen · Vibration · Schwingungen, Schwingung · diğer çevirileri

titreşim Vibrationen

Hava yoğunluğundaki mikro değişiklikler, titreşimler sıcaklık değişimleri.

Minimale Veränderungen der Luftdichte, Vibrationen, unterschiedliche Temperaturschichten.

Sonik darbeyi kullanıyorsa, titreşimler sarsıntıya neden olacaktır.

Wenn Hartley Schallexplosionen nutzt, könnten die Vibrationen Erdbeben auslösen.

Graviton vuruşlarıyla kristaller içinde titreşimler ürettim.

Ich erzeugte Vibrationen in Kristallen mit Gravitationsimpulsen.

titreşim Vibration

Bu evrendeki her şey bir titreşim yayar.

Jedes Objekt im Universum erzeugt eine Vibration.

Cihaz, kuantum frekansını değiştirmek için moleküler titreşim kullanıyor.

Das Gerät benutzt molekulare Vibration, um die Quantenfrequenz zu verändern.

O titreşim normal değildi.

Die Vibration war nicht normal.

titreşim Schwingungen, Schwingung

Yine kötü titreşimler alıyorum. Yine mi?

Ich kriege wieder schlechte Schwingungen.

Tamam, lazer yok. Harekt dedektörleri yok. Titreşim yok, yok whoops.

Okay, kein Laser, keine Bewegungsmelder keine Schwingungen, keine ups.