topal için Türkçe-Almanca çeviriler:

Krüppel · diğer çevirileri

topal Krüppel

Eller yukarı, topal!

Hände hoch, Krüppel!

Bir topal ve sağır bir kız.

Ein Krüppel und ein taubes Mädchen.

Sorun ne topal?

Was ist, Krüppel?