toplamış

Şimdi gözlerini kapa, dikkatini topla.

Jetzt schließ deine Augen. Konzentriere dich.

O zaman eşyalarını topla.

Dann pack deine Sachen.

Colossa'ya zor ve tehlikeli bir sefer için tayfa topluyorum.

Ich brauche eine Schiffsbesatzung für eine gefährliche Reise nach Colossa.

İlaç için bitki toplamak istiyorum.

Ich möchte Kräuter pflücken, für Medizin.

Yakavetta için haraç toplayanlar, sokaklardaki çocuklar.

Yakavetta's Schläger Häuptlinge. Straßen Jungs.

Beş. Topla sopaları. Yedi, sekiz.

Stöckchen, Stöckchen, sieben, acht.

Bütün motorsikletlileri toplayın.

Alle Motorradfahrer festnehmen.

Büyük bir çantaya toplayın.

Pack eine große Tasche.

Sivil bir hurda toplayıcısı.

Ein Zivilist, ein Schatzsucher!

Kamp nakli için dışarıda toplanın.

Für Lagertransport draußen aufstellen.