torba için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sack · Tüte · Beutel · Sandsack · Tasche · Müllsack · Hodensack · Säcke · diğer çevirileri

torba Sack

Bir torba portakal iyi olur.

Ein Sack Orangen wäre nett.

Yarım torba bir dolu t.şak.

Ein halber Sack, massenhaft Eier.

Donna, Abel, Torba.

Donna Abel, Sack.

torba Tüte

Ayrıca bir torba bademli şekerim var.

Ich habe auch eine Tüte Marzipan-Joy-Joys.

Hadi, bu torbayla nefes al.

Atme in diese Tüte. Mach schon.

Mike, torba ister misin?

Mike, willst du eine Tüte?

torba Beutel

Doktor, bu torba boşaldı.

Doktor, dieser Beutel ist leer.

Nefesin kokuyor, ve bir torbaya işiyorsun.

Atem stinkt, Sie pinkeln in einen Beutel.

Bu bir diplomatik torba.

Es ist ein Diplomaten-Beutel.

torba Sandsack

Büyük bir kum torbası istiyorum.

Ich möchte einen Sandsack.

Tut şu torbayı aptal herif.

Halt den Sandsack, Blödmann.

Kum torbası çalışıyorum patron.

Ich bearbeite den Sandsack, Boss.

torba Tasche

Hayır. Sanırım bu torbanın içine koyulmuş bir domuz pirzolası.

Nein, ich denke, es ist ein Schweinefilet in einer Tasche.

Dedektif Mackey dört paket kokaini iki delil torbasına koydu.

Detective Mackey steckte vier Päckchen Kokain in zwei Taschen mit Beweisen.

Her gün torbalar dolusu mektup.

Taschen voller Briefe jeden Tag.

torba Müllsack

Pişirme torbasına konup buharda şükran günü hindisi pişir

Koche einen Thanksgiving Truthan vakuumgegart in einem Müllsack

Garajda bir tırmık ve çöp torbaları var.

Harke und Müllsack sind in der Garage.

Jimmie'nin çöp torbasına atın.

In Jimmys Müllsack damit.

torba Hodensack

Bu devasa bir testis torbası.

Das ist ein riesiger Hodensack.

torba Säcke

Sana dört torba veririm.

Ich gebe dir vier Säcke.