torun için Türkçe-Almanca çeviriler:

Enkel · Enkelin · Enkelkinder · Urenkel · Enkelkind · nachfahr · diğer çevirileri

torun Enkel

Ben Andrew senin torunun.

Ich bin Andrew, dein Enkel.

Nene Hatun ve torunu Onbaşı İbrahim ile birlikte düşman mevzilerinden cesurca geçtiler.

Nene Hatun und ihr Enkel passierten tapfer die feindliche Front mit Unterofizier Ibrahim.

Ardında, bir eş, iki kız ve beş torun bıraktı.

Er hinterlässt eine Frau, zwei Töchter und fünf Enkel.

torun Enkelin

Torunumun da sağır bir arkadaşı var. Ama o Koklear İmplant yaptırdı.

Meine Enkelin hat eine taube Freundin, aber sie hat ein Cochlea-Implantat.

Çok tatlı bir torunun var.

Du hast eine niedliche Enkelin.

Sonra da torunun. Ona ilham veriyorsun.

Und dann Ihre Enkelin, Sie inspirieren sie.

torun Enkelkinder

Torunlarım var benim.

Ich habe Enkelkinder.

Çocuklarım, torunlarım

Meine Kinder, Enkelkinder.

Ben torun istiyorum!

Ich will Enkelkinder!

torun Urenkel

Belki de, King Kong'un torununun torunu.

Vielleicht der Urenkel von King Kong.

Şimdi onun torununun torunu bir NCIS ajanı.

Und jetzt ihr Urenkel, er ist ein NCIS-Agent.

torun Enkelkind

Eğer ona bir torun verecek olursak bana belki daha emniyetli bir verir.

Wenn wir ihm ein Enkelkind schenken Würde er mir vielleicht einen sichereren Job geben.

Bir de torun problemin var.

Da gibt es das Enkelkind.

torun nachfahr

Ütopya Süpermen'in torunları tarafından kuruldu.

Utopia wurde von Supermans Nachfahren gegründet.