tuhaflık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kuriositäten, Kuriosität · Macke · diğer çevirileri

tuhaflık Kuriositäten, Kuriosität

Hayatın başka bir tuhaflığı daha.

Eine weitere Kuriosität. .des Lebens.

tuhaflık Macke

Eğer daha çok cafcaflı tuhaflıkların olsaydı, Cafcaflı Tuhaflıklar Dükkânı açabilirdin.

Hättest du noch mehr billige Macken, könntest du einen Billig-Macken-Shop eröffnen.