tutku için Türkçe-Almanca çeviriler:

Leidenschaften, Leidenschaft · Lust · Wollust · Begierde · Passionen, Passion · diğer çevirileri

tutku Leidenschaften, Leidenschaft

Çekim, tutku, üstesinden gelinen zorluklar.

Anziehung, Leidenschaft, besiegte Versuche.

Tutku ve bağlılıkları için tüm konuşmacılara teşekkür etmek istiyorum.

Ich möchte allen Rednern danken. Für ihre Leidenschaft und ihre Hingabe.

Binbaşı Lawrence için merhamet bir tutku.

Bei Major Lawrence ist Mitleid eine Leidenschaft.

tutku Lust

Tutkulu Dolgular", "Horst Nordfink'in İri Dişleri

Füllung der Lust", "Horst Nordfinks Backenzahn

Tutku romantizm aşk.

Lust, Romantik, Liebe

tutku Wollust

Tutku, şehvet, hırs.

Begierde. Wollust. Gier.

tutku Begierde

Tutku, şehvet, hırs.

Begierde. Wollust. Gier.

tutku Passionen, Passion

Tutku" Bu müthiş. Tutku.

Passion" das ist gut.