tutuklamak için Türkçe-Almanca çeviriler:

verhaften · festnehmen · diğer çevirileri

tutuklamak verhaften

Beni tutuklamak istiyorsun?

Wollen Sie mich verhaften?

Yine de seni tutukluyorum.

Trotzdem verhafte ich dich.

Bunun için seni tutuklamak istemem.

Ich würde dich ungern verhaften müssen.

tutuklamak festnehmen

Onu tutuklamak için mi geldin?

Wollen Sie ihn festnehmen?

Seni tutuklamak zorundayım Gemma.

Ich muss dich festnehmen, Gemma.

Buraya, beni tutuklamak için mi geldiniz?

Seid ihr hier, um mich festzunehmen?