tuzak için Türkçe-Almanca çeviriler:

Falle · Fallen · Hinterhalt · trap · Falltür · diğer çevirileri

tuzak Falle

Bir tuzak da olabilir.

Könnte eine Falle sein.

Hayır, bu bir tuzak.

Nein. Es ist eine Falle.

Ne için? Bu bir tuzak!

Es ist eine Falle!

tuzak Fallen

Gidip birkaç sincap tuzağı alayım bari.

Ich kaufe ein paar Eichhörnchen-Fallen.

Tuzak ya da kapanınız var mı?

Haben Sie Fallen oder Fallstricke?

Dikkatli ol, tuzaklar olabilir.

Vorsichtig, da könnten Fallen sein!

tuzak Hinterhalt

Robert, tuzağa düşürüldük.

Robert, ein Hinterhalt!

Ya da burada bir tuzak var.

Oder es ist ein Hinterhalt.

Bu bir tuzak! Bekleyin!

Das ist ein Hinterhalt!

tuzak trap

Buna, insan tuzağı denir.

Es nennt sich Man-Trap.

Tuzak bir, burası Harbinger.

Trap eins, hier ist Harbinger.

tuzak Falltür

Altında da bir tuzak kapağı.

Darunter war eine Falltür.