uçuşu

Bu apaçık altı haftalık uçuş planı değil.

Offensichtlich keine Flugpläne für sechs Wochen.

Sınıra alçak mesafe gözdağı uçuşu gerçekleştirin.

Sie simulieren eine tieffliegende Grenzüberschreitung.

Uçuşan küller gibi.

Wie aufgewirbelte Asche.

Ya da bir şahinin uçuşu

Oder wie ein Falke fliegt.

Bir süre için uçuş yok sana.

Für eine Weile keine Starts mehr.

Yarın bir uçuş daha kaldı.

Morgen noch ein Flug.

Bu bir uçuş partisi.

Dies ist eine Regatta.

Ayrıca uçuş yetkilerinizi de kaldırıyorum.

Ich widerrufe ebenfalls Ihre Flugprivilegien.

Canus uçuş lideri, merkeze dön.

Canus-Schwarmführer, zurück zur Basis.

Uçuş simülasyonu esnasında tökezleyiverdi.

Sie stolperte während einer Flugsimulation.