uğramış

Bir ordu yenilgiye uğradığında gerçekten tehlikeli olur.

Manchmal ist eine geschlagene Armee erst richtig gefährlich.

Baba, seni hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum.

Vater, ich weiß, ich habe Dich enttäuscht.

Uğur, ben yarın sabah müdürlüğe uğrayıp geleceğim.

Ugur, ich werde morgen früh zur Direktion gehen.

Erkek arkadaşın saldırıya uğramış.

Dein Freund wurde gerade angegriffen.

Bir köle gemisi saldırıya uğramış.

Ein Sklavenschiff wurde angegriffen.

Gerçekten tecavüze mi uğramış?

Wurde sie wirklich vergewaltigt?

Ruhunu felce uğratan düşünce bu.

Dieser Gedanke lähmt Ihre Seele.

Bugün adamlarım saldırıya uğradı.

Meine Männer wurden heute angegriffen.

İki adamım saldırıya uğradı.

Zwei Crewleute wurden angegriffen.

Bu kaza mankeni cinayete uğramış.

Dieser Dummy wurde ermordet.