ulaşım için Türkçe-Almanca çeviriler:

Transport · Verkehr · Verkehrsmittel · diğer çevirileri

ulaşım Transport

Eğer ben ulaşım ayarlarsam bu kusursuz olur.

Wenn ich einen Transport arrangiere, ist dieser makellos.

Aynısı ulaşım için de geçerlidir.

Das Gleiche gilt für den Transport.

Doğru düzgün ulaşım için ısrar ediyorum.

Ich bestehe auf einem anständigen Transport.

ulaşım Verkehr

Ulaşım, yiyecek, iletişim, iskan, lüks, enerji.

Verkehr, Nahrung, Kommunikation Unterkunft, Luxus, Energie.

Güç yok, benzin yok, içme suyu yok, kömür yok, ulaşım yok.

Kein Strom, kein Gas, kein Trinkwasser. Keine Kohle, kein Verkehr

ulaşım Verkehrsmittel

Kitle iletişimi, ulaşım ve enerji herkese ücretsiz olurdu.

Massenkommunikations und Verkehrsmittel und Energie wären für alle umsonst.