ulaşmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

erreichen · kommen · ankommen · gelangen · diğer çevirileri

ulaşmak erreichen

Bir film milyonlara ulaşıyor.

Ein Film erreicht Millionen.

Biri gerçekten sana ulaşmak istiyor.

Da will dich jemand dringend erreichen.

Pretty Lake'e telefonla ulaşmak çok zor.

Man erreicht Pretty Lake telefonisch kaum.

ulaşmak kommen

Benim için çok önemli bir şey Bangkok'a ulaşmak üzere.

Es kommt bald etwas für mich sehr Wichtiges in Bangkok an.

Mikey, bize nasıl o kadar hızlı ulaştılar?

Gekommen Mikey, wie sie uns so schnell?

Öyleyse Lieberman, Döring'e nasıl ulaştı?

Und wie kommt Liebermann auf Doring?

ulaşmak ankommen

Tekrar ediyorum, Fener alana ulaştı.

Ich wiederhole, Flashlight angekommen.

Tekne asla ulaşmadı.

Boot nie angekommen.

Bize hiç bir zaman ulaşmadı.

Der ist nie bei uns angekommen.

ulaşmak gelangen

Büyük bilinmeze yöneldik, ama oraya ulaşmak için, turistilerin izlediği yolu izlemeliyiz.

Wir fuhren ins Ungewisse. Aber um dorthin zu gelangen, mussten wir dem Normaltouristenpfad folgen.

Bugün salgın kanalları da geçti ve Christiansburg'a ulaştı.

Heute ist die Epidemie über die Kanäle nach Christiansborg gelangt.

Bir pepelats için Dünyaya ulaşmak imkansız.

Das Pepelaz wird nicht zur Erde gelangen.