ulu için Türkçe-Almanca çeviriler:

groß · hoch · diğer çevirileri

ulu groß

Çok bağışlayıcısın, Ulu Kubilay.

Sehr nachsichtig, großer Kublai.

Ulu Yaradan, hayır!

Großer Schöpfer, nein!

Chuck Bartowski, ulusal güvenlik için büyük bir tehdit olduğunu kanıtladı.

Chuck Bartowski hat sich als eine große Gefahr herausgestellt für die nationale Sicherheit.

ulu hoch

Ben ulu bir varlık değilim.

Ich bin kein höheres Wesen.