uluslararası için Türkçe-Almanca çeviriler:

international, internationale · diğer çevirileri

uluslararası international, internationale

Dört uluslararası silah tüccarını tespit ettik bile.

Wir haben schon vier internationale Waffenhändler identifiziert.

Amerika'nın uluslararası çapkını.

Amerikas internationales Playgirl.

Sana iyi şanslar çünkü sen uluslararası sularda doğdun.

Nun, viel Glück dabei. Du wurdest in internationalen Gewässern geboren.