uslu için Türkçe-Almanca çeviriler:

brav · artig · diğer çevirileri

uslu brav

Uslu ol en azından ben dönünceye kadar.

Sei brav Zumindest bis ich wiederkomme.

Akıllı uslu ol.

Sei schön brav.

Pekala Karen, şimdi uslu bir kız olacaksın.

Karen? Seien Sie ein braves Mädchen.

uslu artig

Uslu durun çocuklar.

Seid artig, Jungs.

Uslu dur, John.

Sei artig, John.

Sen çok uslu bir kızsın.

Du warst ein sehr artiges Kind.