utanç verici için Türkçe-Almanca çeviriler:

niederträchtig · schändlich · diğer çevirileri

utanç verici niederträchtig

Bu senin için bile çok aşağılık bir şey Fergus zalimce, utanç verici bir alçaklık.

Das ist sogar für dich niederträchtig, Fergus eine grausame, beschämende ekelhafte Niederträchtigkeit.

utanç verici schändlich

Bu tavrınız utanç verici, efendim!

Ihr Benehmen ist schändlich, Sir.