uyanık için Türkçe-Almanca çeviriler:

wach · wachsam · hellwach · Wachzustand · diğer çevirileri

uyanık wach

Şu an onu kim uyanık tutuyor?

Wer hält sie jetzt gerade wach?

Herkes uyanık mı?

Ist jeder wach?

Hayır, Thea, uyanık kal Hadi!

Nein, Thea, bleib wach! Komm schon!

uyanık wachsam

Bu şekilde seni uyanık ve alarmda tutabilirim.

So bleiben Sie wachsam und alarmbereit. Einverstanden?

Gece gündüz uyanık ve tetikte

Die Tag und Nacht wachsam sind

Ama uyanık yavru Buddasi Kleocatra'yı gördü.

Doch der wachsame Welpe Buddasi sah Kleokatzra.

uyanık hellwach

Yorgunluktan ölmüş, ama uyanık.

Zu Tode erschöpft, aber hellwach.

uyanık Wachzustand

Ve biz uyanıkken bile korkutucu bir ordu sayılmayız.

Und wir sind schon im Wachzustand nicht gerade furchterregend.