uyarı için Türkçe-Almanca çeviriler:

Warnungen, Warnung · Vorwarnung · Alarm · Verwarnung · Verwarnungen · Verweis · diğer çevirileri

uyarı Warnungen, Warnung

Babanın sözleri bir uyarı değildi bir meydan okumaydı.

Deines Vaters Worte waren keine Warnung, sondern eine Herausforderung.

Bu bir öneri değil, uyarı.

Keine Ratschläge, eine Warnung.

Uyarı, Teğmen Kim,

Warnung, Fähnrich Kim.

uyarı Vorwarnung

Biraz uyarı, lütfen?

Etwas Vorwarnung, bitte!

Aniden, bir uyarı bile olmaksızın Olive Snook küçük ancak çok gerçek bir aydınlanma yaşadı.

Plötzlich, ohne Vorwarnung, hatte Olive Snook eine winzige, aber doch sehr reelle, Offenbarung.

Bu sabah insafsızca ve hiçbir uyarı olmadan Cangıl yok edildi.

Heute Morgen wurde rücksichtslos und ohne Vorwarnung der Jungle zerstört.

uyarı Alarm

Bu bir uyarı.

Es ist Alarm.

Pekâlâ, ama spoiler uyarısı vereyim.

Okay. Allerdings, "Spoiler Alarm".

Hanaway'in kamerası eşleme sağladı ve uyarı verdi.

Hanaways Kamera erfasste Gesichtsdaten und schlug Alarm.

uyarı Verwarnung

Bu insanlar uyarıyı hak etmiyor.

Diese Leute verdienen keine Verwarnung.

uyarı Verwarnungen

Ben uyarıları sallamam domuz.

Ich scheiß auf Verwarnungen, Bulle!

uyarı Verweis

Uyarı aldınız, Bayan Parker.

Verweis für Sie, Miss Parker.