uyarmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

warnen · stimulieren · ermahnen · informieren · reizen · diğer çevirileri

uyarmak warnen

Ama seni uyarmam gerekiyor.

Aber ich muss dich warnen.

Uyarıyor musun, seni beceriksiz aynasız?

Sie warnen mich, Sie inkompetenter Plattfuß?

Teorik olarak mümkün ama sizi uyarmalıyım Dr. Wells. Takiyon Prototipini dönüştürmek, zaman çizelgenizi geciktirecektir.

Theoretisch schon, aber ich muss Sie warnen, Dr. Wells, den Tachyon-Prototyp umzufunktionieren, wird Ihren Zeitplan zurückwerfen.

uyarmak stimulieren

Bu, sinir sinapslarını uyararak yenilenmeyi sağlayabilir.

Das könnte die Nervensynapsen zur Regenerierung stimulieren.

Aktif edildiğinde, Connexus sinir dokularını uyaran bir sinyal yayıyor.

Der Connexus kann mittels eines Signals das Nervengewebe stimulieren.

Septuma ait alanı uyarıyor.

Es stimuliert den septalen Bereich.

uyarmak ermahnen

Lisa, seni bu konu hakkında uyarmıştım!

Lisa, ich habe dich deswegen ermahnt!

uyarmak informieren

Sizi bu konuda uyarmıştım.

Ich habe euch stetig informiert.

uyarmak reizen

Ben buna uyarıcı paket diyorum.

Ich nenne das Reiz-Paket.