uykusuz için Türkçe-Almanca çeviriler:

schlaflos · diğer çevirileri

uykusuz schlaflos

Dolunay ve uykusuz bir gece.

Vollmond. Eine schlaflose Nacht.

Yan etkileri göz yaşı, uykusuz geceler, ve olası arzulu mastürbasyonlar.

Nebenwirkungen beinhalten Tränen, schlaflose Nächte, und mögliche wilde Masturbation.

Umarım Carter da bunun yüzünden uykusuz kalıyordur.

Hoffentlich bereitet das Carter auch schlaflose Nächte.