uyumlu için Türkçe-Almanca çeviriler:

kompatibel · harmonisch · konform · diğer çevirileri

uyumlu kompatibel

Kimyasal olarak uyumlu olabilirler.

Sie sind chemisch kompatibel.

Tuvok, bu modülün bir yerlerinde uyumlu bir mikro-güç kanalı olmalı.

Tuvok, in diesem Modul müsste sich eine kompatible Leitung befinden.

Vibranyum atomları doku hücreleriyle uyumlu olmakla kalmıyor, birleştiriyor da.

Vibranium-Atome sind kompatibel mit den Gewebezellen und binden sie.

uyumlu harmonisch

Bayan Shaw'ın Bayan Zhirova ile görüşmesi pek uyumlu olmasa da, en azından aydınlatıcıydı.

Ms. Shaws Konversation mit Ms. Zhirova war, wenn nicht harmonisch, zumindest aufschlussreich.

Bizi kutsa ki barışçıl ve uyumlu olabilelim.

Segne uns, auf das wir friedlich und harmonisch sind.

uyumlu konform

Bu kalçalar Eriksen-bebeklerine uyumlu yapıda değil.

Diese Hüften sind nicht Eriksen baby-konform.