uzaklaştırma için Türkçe-Almanca çeviriler:

Suspendierung · diğer çevirileri

uzaklaştırma Suspendierung

Ajan Ward, uzaklaştırma emriniz kaldırıldı.

Agentin Ward, Ihre Suspendierung ist aufgehoben.

Uzaklaştırma kaldırıldı, değil mi?

Die Suspendierung wurde aufgehoben, oder?

Uzaklaştırma almak bir ceza şeklidir Axl.

Suspendierung sollte eine Strafe sein, Axl.