uzaktı

Ama sanırım uzaktan yeğenim desem daha doğru olurdu.

Aber ich schätze, entfernter Neffe wäre wohl angemessener.

Daha ne kadar uzağa gitmemiz gerek?

Wie weit müssen wir noch gehen?

Bu deneyler düşüncenin uzağa iletilebileceğini doğruluyor.

Diese Experimente beweisen eine mögliche Gedankenübertragung.

Yarım mil uzakta.

Halbe Meile entfernt.

Sadece uzak dur Lütfen.

Bleib einfach weg bitte.

O, yabancı bir tüccarın oğlunun ulaşamayacağı kadar uzak.

Für einen fremden Kaufmannssohn ist sie unerreichbar.

Kimse yeterince uzakta değil.

Niemand ist weit genug entfernt.

Daha ne kadar uzağa gitmem gerek?

Wie weit werde ich noch gehen müssen?

Ben esinlenemeyen şehvetten uzak demek istedim.

Ich meinte uninspiriert, lustlos, vorhersehbar

Bir kaç koltuk uzakta.

Ein paar Sitze entfernt.