uzaktan için Türkçe-Almanca çeviriler:

von weitem · diğer çevirileri

uzaktan von weitem

Buradan hiçbir şey uzak değildir. Değil mi?

Hier ist Nichts weit weg von Irgendwo, oder?

Buradan uzakta bir yere.

Irgendwo weit weg von hier.

Çok uzaklarda yeni bir dünya, Alfa Gemini'nin ötesinde bizi bekliyor.

Eine neue Welt. Weit entfernt, jenseits von Alpha Geminorum, sie erwartet uns.