uzmanı

Ayak hastalıkları uzmanı, optometri uzmanı, alerji uzmanı dermatolog ve üroloğum var.

Ich habe einen Podologen, Augenarzt, Allergologe, einen Dermatologen, Urologen.

Yatırım uzmanları, bankacılar, politikacılar, entelektüeller için.

Für Finanzmakler, Bankiers, Politiker, Intellektuelle.

Gözetleme uzmanı, dört Hollandalıya ç alıntı veri satıyor.

Sie ist Überwachungsexpertin, verkauft Käufern gestohIene Datenbanken.

Şimdi, bir uzman görüşünden faydalanabilirim özellikle de senin görüşünden.

Ich bräuchte eine Expertenmeinung, genau genommen Ihre Expertenmeinung.

Çok tecrübeli bir uzmana ihtiyacımız var.

Wir brauchen einen erfahrenen Experten.

Bir uzmana ihtiyacımız var.

Wir brauchen hier einen Experten.

Bir uzmana ihtiyacımız olacak.

Wir werden einen Experten brauchen.

Sen bir terapist istemiyorsun. Bir profil uzmanı istiyorsun.

Sie wollen keinen Therapeuten, Sie wollen einen Profiler.

Uzman görüşüme göre dört ya da beş gün.

Vorläufige Annahme, seit vier oder fünf Tagen.

Ama bir uzmana ihtiyacım olacak.

Aber ich brauche einen Experten.