uzun vadeli için Türkçe-Almanca çeviriler:

langfristig · diğer çevirileri

uzun vadeli langfristig

Alicia, ilişkimiz uzun vadeli bir birlikteliğe dönüşebilir mi?

Alicia, erfordert unsere Beziehung eine langfristige Bindung?

Bir öncelik nasıl uzun vadeli olabilir? Danny

Wie kann eine Priorità t langfristig sein?

Zaten dört füzyon geçirmiş. O yüzden uzun vadeli bir çözüm getiriyoruz.

Er hatte bereits vier Verschmelzungen, und deshalb wählen wir die langfristige Lösung.