vaftiz için Türkçe-Almanca çeviriler:

Taufe · taufen · Täufer · Patenkind · Pate · diğer çevirileri

vaftiz Taufe

Onu ben vaftiz ettim.

Ich habe ihn getauft.

Oğlun asla vaftiz olmadı!

Dein Sohn wurde nie getauft!

Vaftiz edildi mi?

Ist sie getauft?

vaftiz taufen

Sandro'nın kızını vaftiz etmek istiyoruz.

Wir wollen Sandros Tochter taufen.

Claire, Aaron'u vaftiz etmeliyiz.

Claire, wir müssen Aaron taufen!

Bu öğleden sonra Timmy Kirk'i vaftiz edeceğim gerçek bir Hıristiyan olacak.

Diesen Nachmittag werde ich Timmy Kirk als einen echten Christen taufen.

vaftiz Täufer

Senin hakkında çok şey duydum, Vaftizci.

Ich habe viel von dir gehört, Täufer.

Seni hiç bir zaman sevmedim Vaftizci. Ama senden nefret de edemiyorum.

Ich habe dich nie gemocht, Täufer, aber ich kann dich auch nicht hassen.

Vaftizci Yahya tam bu noktada duruyordu.

Genau dort hat Johannes der Täufer gestanden.

vaftiz Patenkind

Benim yakışıklı vaftiz oğlum nasılmış bakalım?

Wie geht's meinem hübschen Patenkind?

İyi bir vaftiz evlat.

Er ist ein gutes Patenkind.

Vaftiz oğlum Calvin Beecher.

Mein Patenkind, Calvin Beecher.

vaftiz Pate

Bay Scott, çocuğumun vaftiz babası olur musunuz?

Mr. Scott, wollen Sie der Pate meines Kindes sein?

Pekâlâ, hadi gidelim vaftiz baba.

Okay, lass uns gehen, Pate.

Vaftiz babası sen değilsin?

Du bist nicht sein Pate.