vagon için Türkçe-Almanca çeviriler:

Waggons, Waggon · Kombi · Wagen · Güterwagen · diğer çevirileri

vagon Waggons, Waggon

Her trenin her vagonuna bakıyoruz.

Wir überprüfen jeden Zug, jeden Waggon.

Bu vagonda, orijinal Link and Pin bağlantısı yoksa Miller Hook platform mu var?

Hat dieser Waggon eine original link-and-pin Kupplung oder die Miller Hook and Plattform?

Ne dersin, yangın hortumlarını çıkarıp vagonları ıslatalım mı? Teşekkür ederim.

Wie wär's, wenn wir die Löschschläuche nähmen und die Waggons abspritzten?

vagon Kombi

Bu bir station vagon.

Es ist ein Kombi.

Şu Volvo steyşın vagonu görüyor musun?

Siehst du den Volvo-Kombi da drüben?

Bir mavi steyşın vagon.

Es war ein blauer Kombi.

vagon Wagen

Son vagon, senin için.

Der letzte Wagen für dich.

Arka vagonda destekleyici bir frenleme sistemi var.

Es gibt ein zusätzliches Bremssystem im hinteren Wagen.

vagon Güterwagen

Crescent City'den Calexico'ya kadar, su tankerlerine, vagonlara ve köprü ayaklarına karalanan bir soru.

Die Frage ist auf Wassertürme gekritzelt, Güterwagen und Brückenstützpfeilern von Crescent City bis nach Calexico.