vaka için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fall · Fallstudie · Vorfall · diğer çevirileri

vaka Fall

İlginç bir vaka, ama endişelenecek bir şey yok.

Ein interessanter Fall, aber es besteht kein Grund zur Sorge.

Çok önemli bir kapkaç vakası üzerinde çalışıyorum.

Ich arbeite an einem sehr wichtigen Fall von Handtaschenraub.

Bu çok önemli bir kaza vakası.

Das ist ein sehr ernster Fall.

vaka Fallstudie

Az önce tipik bir vaka öyküsü dinledik.

Wir haben gerade eine typische Fallstudie gehört.

Jesse inanılmaz bir vaka çalışmasıydı ama şartlanması çok uzun sürdü.

Jesse war eine fantastische Fallstudie, aber seine Kondition hat zu lange gedauert.

vaka Vorfall

Bildiğim şey Creel'ın münferit bir vaka olmadığı.

Ich weiß nur, Creel war kein isolierter Vorfall.