vardiya için Türkçe-Almanca çeviriler:

schichten, Schicht · Nachtschicht · Schichtwechsel · Frühschicht · diğer çevirileri

vardiya schichten, Schicht

Bir vardiyayı ben alırım.

Ich übernehme eine Schicht.

Bu vardiya ne zaman bitiyor?

Wann endet diese Schicht? Jetzt.

Burada daha fazla vardiya almak için başvurdum.

Ich bemühe mich um mehr Schichten hier.

vardiya Nachtschicht

Gece vardiyasında çalışıyorsun?

Haben Sie heute Nachtschicht?

Gece vardiyasında, bir kaç saat

Ein paar Stunden auf Nachtschicht.

Gece vardiyasında kızım çalışıyor.

Meine Tochter hatte die Nachtschicht.

vardiya Schichtwechsel

İki saat içinde vardiya değişecek.

In zwei Stunden ist Schichtwechsel.

Sıradaki vardiya değişimi ne zaman?

Wann ist der nächste Schichtwechsel?

Gece yarısı, her iki binadaki nöbetçilerde vardiya değişimi var.

Um Mitternacht hat die Sicherheit Schichtwechsel in beiden Häusern.

vardiya Frühschicht

Sabah vardiyasında yeni askerler üretip, sonra da yola çıkacağız.

Wir progenatieren in der Frühschicht neue Soldaten, dann marschieren wir los!