varlık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Wesen · sein · Präsenz · Anwesenheit · Existenz · Habe · Gegenwart · Entität · Vermögen · das Haben · das Sein · Anlage · diğer çevirileri

varlık Wesen

Ama başka varlıklar da var. Kötü niyetli olanlar ve çok daha sinsi planları olanlar.

Aber es gibt auch andere Wesen, die bösartig sind und heimtückische Absichten haben.

O bir varlık, bir yaşam formu. Atılgan'ı bir varlık, beni de onun beyni olarak görüyor, istiyor.

Er ist eine Lebensform, die die Enterprise als Wesen und mich als ihr Gehirn ansieht.

Viktor daha çok fiziksel bir varlık.

Viktor ist eher ein körperliches Wesen.

varlık sein

Belki de varlığın bana güven veriyor.

Vielleicht finde ich deine Gegenwart beruhigend.

Yine de, varlığın beni heyecanlandırıyor.

Nichtsdestotrotz fasziniert mich deine Anwesenheit.

Senin varlığın daha tehlikeli.

Ihre Anwesenheit ist gefährlicher.

varlık Präsenz

Bir varlık hissettin mi?

Spürten Sie eine Präsenz?

Hiç bu kadar kötü bir varlık hissetmemiştim.

Ich habe noch nie so eine bösartige Präsenz gefühlt.

Anormal bir varlığı tespit edebilir.

Er könnte eine anomale Präsenz entdecken.

varlık Anwesenheit

Yine de, varlığın beni heyecanlandırıyor.

Nichtsdestotrotz fasziniert mich deine Anwesenheit.

Şeytan bir varlığı ima eder.

Dämon impliziert eine Anwesenheit.

Senin varlığın daha tehlikeli.

Ihre Anwesenheit ist gefährlicher.

varlık Existenz

Bir varlığın bir eylemi, bir bedenin örtüsüdür.

Eine Existenz ist ein Akt, ein Körper ein Gewand.

Voyager'ın varlığı bir tehdit.

Voyagers Existenz, eine Bedrohung.

Daha saf bir varlığa geri döndürelim.

Rückführung in eine reinere Existenz.

varlık Habe

Ama başka varlıklar da var. Kötü niyetli olanlar ve çok daha sinsi planları olanlar.

Aber es gibt auch andere Wesen, die bösartig sind und heimtückische Absichten haben.

Hiç bu kadar kötü bir varlık hissetmemiştim.

Ich habe noch nie so eine bösartige Präsenz gefühlt.

Çünkü solucan, ana bilgisayarı sezgisel bir varlığa çevirdi.

Der Wurm hat den Zentralrechner verwandelt in ein fühlendes Wesen!

varlık Gegenwart

Belki de varlığın bana güven veriyor.

Vielleicht finde ich deine Gegenwart beruhigend.

Varlığın için teşekkürler Tanrım.

Danke für Deine Gegenwart, Herr.

Koruyucu meleklerin varlığı, Sayın Yargıç.

Die Gegenwart von Schutzengeln, Euer Ehren.

varlık Entität

Varlık hesapları uzmanıyız.

Wir knacken Entitäten.

Bütün negatif varlıkları uzaklaştırıyor.

Es verbannt alle negativen Entitäten.

varlık Vermögen

Bu miktar erişebildiğimiz hesaplardaki toplam varlık.

Diese Summe umfasst sein gesamtes verfügbares Vermögen.

Temel varlıklar offshore hesaplarda, dokunulmaz.

Prinzipielles Vermögen im Ausland, unangreifbar.

varlık das Haben

Ama başka varlıklar da var. Kötü niyetli olanlar ve çok daha sinsi planları olanlar.

Aber es gibt auch andere Wesen, die bösartig sind und heimtückische Absichten haben.

Çünkü solucan, ana bilgisayarı sezgisel bir varlığa çevirdi.

Der Wurm hat den Zentralrechner verwandelt in ein fühlendes Wesen!

varlık das Sein

Koruyucu meleklerin varlığı, Sayın Yargıç.

Die Gegenwart von Schutzengeln, Euer Ehren.

Ama o zamanlar, bize göre onların varlığı önemsiz bir değişkendi.

Aber damals war er der Meinung ihre Existenz sei eine unbedeutende Größe.

varlık Anlage

Ben bir adamıyım ve varlık elde ediyorum.

Ich bin ein Geschäftsmann, der Anlagen erwirbt.