vatansever için Türkçe-Almanca çeviriler:

Patriot · patriotisch · Patriotin · diğer çevirileri

vatansever Patriot

Ben vatansever öğrenci Jason Neville!

Ich bin Patriot Kadett Jason Neville!

Bu akşam yayındaki konuğumuz, vizyon sahibi bir vatansever

Heute ist unser Gast ein Visionär und wahrer Patriot:

Yani bir vatansever misin?

Du bist also ein Patriot?

vatansever patriotisch

Bu güzel, vatansever bir davranış, ama daha iyi bir fikrim var.

Das ist sehr patriotisch, aber ich hab eine bessere Idee.

Çok vatansever görünüyorsunuz. Evet.

Du siehst sehr patriotisch aus.

vatansever Patriotin

Bir vatansever, Kaptan.

Eine Patriotin, Captain.