veba için Türkçe-Almanca çeviriler:

Pesten, Pest · Seuche · diğer çevirileri

veba Pesten, Pest

Benim adım Veba.

Ich heiße Pest.

Bu adam hiç veba olmamış.

Dieser Mann hatte nie die Pest.

Dışarısı kılıç, içerisi veba ve kıtlık.

Draußen das Schwert, drinnen Pest und Hunger!

veba Seuche

Bir veba istediniz, ben de size bir tane verdim.

Ihr wolltet eine Seuche, ich gab euch eine.

Vebalar, depremler, yangın.

Seuchen, Erdbeben, Feuer.

Veba geçti, bu insanların yiyeceğe ihtiyacı var.

Die Seuche ist vorbei. Diese Menschen brauchen Nahrung.