vergiler

Suçları araştırırım, vergi ya da göçmenleri değil.

Ich untersuche Verbrechen, keine Steuern oder Einwanderung.

Her şey temiz; vergi, banka hesapları.

Ist alles korrekt: Steuern, Bankkonten.

Hayır vergi diyorum, Dolarlar.

Nein, ich meine Steuern, Dollars.

Dur, bizim vergi dosyalarımızı mı?

Warten Sie, unsere Steuererklärung?

WASHINGTON VERGİ ARAŞTIRMALARI ENSTİTüSü

WASHINGTONER INSTITUT FÜR STEUERRECHT

Vergi kayıtlarınızın bazıları kayıp.

Einige Ihrer Steuerakten fehlen.

Rakamlar, vergiler, fişler

Zahlen, Steuern, Belege

Ne demeye vergi ödüyorum?

Wozu zahle ich denn Steuern?

Meager vergi kayıtları, sanırsam.

Einfache Steuerdokumente, denke ich.

Bunun için mi vergi ödüyoruz?

Zahlen wir dafür Steuern?