verici için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist · Sender · Transmitter · Transceiver · Entscheidungsträger · diğer çevirileri

verici ist

Ama daha agresif bir sorgulama tekniğine izin verirseniz

Aber wenn Sie willens sind, eine aggressivere Verhörmethode abzuzeichnen

Bayan Petrie bu yaşananlar şahsınıza ve akademiye utanç verici değil mi?

Ms. Petrie, dieser ganze Vorgang ist sehr peinlich für Sie und die Akademie, oder?

Oh, bu çok heyecan verici.

Oh, das ist so aufregend!

verici Sender

Üzerinde küçük bir verici var.

Da ist ein kleiner Sender dran.

İngiltere'deki vericiden bir mesaj var, General Govorshin.

Eine Nachricht unseres Senders in England, General Govershin.

O vericiye ihtiyacımız var.

Wir brauchen den Sender.

verici Transmitter

Joe! Joe, verici patlamak üzere!

Joe, der Transmitter wird explodieren!

Düşük frekanslı bir sinyal gönderdiler. Bu da demektir ki, verici tam burada olmalı.

Sie schickten ein ULF-Signal, was bedeutet, der Transmitter muss genau hier sein.

Bu yapı snaptik bir verici içeriyor.

Das Bauwerk enthält einen Transmitter.

verici Transceiver

Alıcı vericisini kontrol et.

Überprüfen Sie seinen Transceiver.

Alıcı verici photonik verileri almak için tasarlanmadı.

Der Transceiver kann keine photonischen Daten speichern.

Alıcı vericiyi aşırı yüklendin.

Sie haben den Transceiver überlastet.

verici Entscheidungsträger

Karar verici kişiler burada, değil mi?

Die Entscheidungsträger sind hier, oder nicht?