verilmiş için Türkçe-Almanca çeviriler:

geschenkt · diğer çevirileri

verilmiş geschenkt

Belki ona dört uçlu üç dişli yabamı veririm.

Vielleicht schenke ich ihm meinen vierzackigen Dreizack.

Kimseye çikolatanızın bir kırıntısını bile vermeyin".

Schenkt keinen Krümel von eurer Milchschnitte her.

Günün birinde bir kız sana çiçek verecek. Anladın mı?

Eines Tages wird dir ein Mädchen eine Blume schenken.