veya için Türkçe-Almanca çeviriler:

oder · diğer çevirileri

veya oder

Isı almaz bir dönüşüm çevrilebilir veya çevrilemez olduğunda eşit entropiye mi sahip olur?

Eine adiabatische Umwandlung Ist sie isentropisch, wenn sie reversibel oder irreversibel ist?

HİÇBİR YETKİLİ VEYA YETKİSİZ PERSONEL GİREMEZ

KEIN EINTRITT FÜR UNBEFUGTES ODER BEFUGTES PERSONAL

Veya ben enjekte

Oder ich spritze