vicdan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gewissen · diğer çevirileri

vicdan Gewissen

Bu insanların hiç vicdanları yok.

Diese Leute haben kein Gewissen.

Pinokyo'nun vicdanı olmak ister misin?

Möchtest du gern Pinocchios Gewissen sein?

Senin de bir vicdanın var, Philip.

Du hast ein Gewissen, Philip.