yön için Türkçe-Almanca çeviriler:

Richtungen, Richtung · Hinsicht · vielerlei · Kurse, Kurs · Uhrzeigersinn · Aspekt · Adresse · Himmelsrichtungen · diğer çevirileri

yön Richtungen, Richtung

Füze yön değiştiriyor.

Rakete ändert Richtung.

Bu yönde hiçbir şey yoktu.

Nichts in dieser Richtung.

Daima farklı yönlere doğru gidiyor.

Immer in entgegengesetze Richtung.

yön Hinsicht

Pek çok yönden, siz insanlar çok daha özgürsünüz.

Ihr Menschen seit in vieler Hinsicht sehr viel befreiter.

Ajanslarımız birbirini birçok yönden tamamladığı doğru ancak

Unsere Agenturen komplementieren sich in vielerlei Hinsicht.

Birçok yönden, kabul etmek istedim.

In vielerlei Hinsicht wollte ich zustimmen.

yön vielerlei

Ajanslarımız birbirini birçok yönden tamamladığı doğru ancak

Unsere Agenturen komplementieren sich in vielerlei Hinsicht.

Birçok yönden, kabul etmek istedim.

In vielerlei Hinsicht wollte ich zustimmen.

Grup gerçekten çok başarılı oldu ve birçok yönden de gerçek bir gruptu

Die Band war sehr erfolgreich und galt in vielerlei Hinsicht als die Band schlechthin.

yön Kurse, Kurs

Ne için profesyonel hayatının yönünü değiştirmek için mi?

Für was? Den Kurs deines kompletten professionellen Lebens zu ändern?

Bu yönde gidersek, bilindik rotalardan çıkarız.

Dieser Kurs führt uns weitab der Schifffahrtsrouten.

Denizaltının yönü ve hızı ne?

Tempo und Kurs des U-Boots?

yön Uhrzeigersinn

Ateşleme mekanizmasını saat istikametinin ters yönüne çevirerek çıkar.

Entferne die Zündkapsel, indem du sie abschraubst entgegen dem Uhrzeigersinn,

Saat yönünde çevir.

Im Uhrzeigersinn drehen!

yön Aspekt

Bir yönünü protesto ediyorum bir diğer yönünü de destekliyorum.

Ich lehne einen Aspekt des Krieges ab, einen anderen unterstütze ich.

yön Adresse

IP adresi nereye yönlendirdi?

Wo führt die IP-Adresse hin?

yön Himmelsrichtungen

Pekin'in altın tepelerinin ötesinde güneş her yöne ışıldar

Über Pekings goldenen Hügeln strahlt die Sonne in alle Himmelsrichtungen