yönde

Üst kat, güneybatı yönünde.

Obere Etage, südwestliche Ecke.

Bu uzaylıların zayıf bir yönleri olmalı.

Diese Aliens haben eine Schwäche.

İskele yönünde torpil!

Torpedo backbord voraus.

Birileri yön değiştirdi.

Jemand ist übergelaufen.

Başka yöne bakın çocuklar, gözünüzü kapatın!

Alle Kinder wegsehen! Augen zuhalten.

Batı yönünde, soldaki son araba.

Westseite, letzter Wagen links.

Saat sekiz yönünde.

Zuckerwatte, acht Uhr.

İskele yönünde destroyer.

Zerstörer Steuerbord querab.

Piyade, iki yönünde.

Fußgänger, zwei Uhr.

Füze yön değiştiriyor.

Rakete ändert Richtung.